Geen objecten gevonden

Woning accepteren

Woning accepteren

Wanneer positief op uw aanvraag wordt beslist, krijgt u binnen vier maanden een (bij uw inkomen en huishoudensamenstelling) passende woning aangeboden. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met specifieke woonwensen zoals voorkeur voor wijk, straat en woningtype, tenzij dit bij de beoordeling van het verzoek om voorrang bij urgentie noodzakelijk wordt geacht.

Wanneer binnen de termijn van vier maanden onverhoopt geen passende woning beschikbaar komt, volgt een tweede termijn van 4 maanden waarin u eenmalig een passende woning krijgt aangeboden. Deze laatstgenoemde termijn kan worden verlengd met nogmaals een termijn van 4 maanden indien geen passend aanbod beschikbaar is gekomen.

Wanneer u via de urgentieregeling een passende woning krijgt aangeboden, dient u deze te accepteren. Bij weigering vervalt uw urgentie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden