Geen objecten gevonden

Wie komt in aanmerking

Wie komt in aanmerking

Voorrang kan uitsluitend worden verleend aan woningzoekenden die passen binnen één van de onderstaande categorieën en mits zij voldoen aan de bijbehorende criteria:
a. Mantelzorg geïndiceerden. Dit zijn woningzoekenden die intensieve mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning verlenen of ontvangen. De sociale wijkteams van de gemeente Den Helder beoordelen of er sprake is van een situatie met intensieve mantelzorg. De sociale wijkteams van de gemeente Den Helder dienen voor deze categorie woningzoekenden een urgentieaanvraag in bij Woningstichting Den Helder.
b. Statushouders. Dit zijn woningzoekenden die na een asielaanvraag een legale status hebben ontvangen waarmee zij zich zelfstandig in Nederland mogen vestigen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) meldt deze woningzoekenden bij de gemeente aan;
c. Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen (zoals Blijf van mijn Lijf-huis), die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten. De instantie waar de woningzoekende op dat moment tijdelijk verblijft dient voor deze categorie woningzoekenden een urgentieaanvraag in bij Woningstichting Den Helder.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden